TERENSKI VIKEND ZA MORSKE ORGANIZME NA PRIMORSKEM

Člani društva študentov naravoslovja, smo se 29. 6. 2019 odpravili na Primorsko. Pod mentorstvom diplomiranega biologa in strokovnjaka za mehkužce Jana Simiča, zaposlenega v Muzeju školjk in polžev v Piranu, lastnika ene izmed največjih privatnih zbirk mehkužcev v Evropi. Na teren smo se odpravili v Fieso in Piran. S terenskim delom smo začeli v Fiesi, kjer smo s pomočjo podvodnih mask in plavutk raziskovali morske organizme kot so školjke, raki in polži, ki so med najbolj pisanimi organizmi v našem morju. 

Našli smo vrste: Limaria hians (nežna lovkarica), Flexopecten glaber (gladka pokrovača), Mimachlamys varia (trnasta pokrovača), Acanthocardia tuberculata (progasta srčanka)… Pa tudi nekaj pogostejših vrst v jadranskem morju: Hexaplex trunculus (čokati volek), Monodonta turbinata (pegavka), Venus verrucosa (ladinka, dondola)… Našli smo tudi strupenega polža: Conus ventricosus (sredozemski stožec). Po končanem terenu smo se s spremstvom Jana Simiča odpravili v Muzej školjk v Piran, na Tartinijevem trgu. Muzej trenutno premore okoli 3000 primerkov školjk in polžev vseh morij in kontinentov sveta. Tam smo lahko videli tudi primerke iz rek, jezer in jam, prav tako fosile in organizme, ki sobivajo s školjkami in polži, kot so na primer raki, morske zvezde in morski ježi. Po končanem ogledu muzeja smo se člani vrnili domov.