OBNOVA SUHOZIDOV NA KALVARIJI

Z društvom smo v letu 2020 izvajali projekt HEKAPIT (Herpetologija na območju Kalvarije, Piramide in Treh ribnikov). Tekom projekta smo na območju Kalvarije, Piramide in Treh ribnikih, popisovali plazilce in dvoživke. Ob uspešnem popisu smo prav tako zelo dobro spoznali raziskovalno območje in življenjska okolja, v katerih se iskane živali nahajajo. 

Eden od habitatov, ki smo ga dobro spoznali so suhozidi. Suhuzidi so zgrajeni iz večjih naloženih kamnov, obdaja pa jih plast prsti. Ravno ta habitatni tip se je izkazal kot primarno okolje modrasa (Vipera ammodytes). Suhozidi modrasom zelo ugajajo, saj se zaradi kamnite osnove na soncu segrejejo hitreje od okolice, hkrati pa tudi dalje zadržujejo toploto. To je zelo pomembno v jutranjem in večernem času, ter zgodaj spomladi in pozno v jeseni, kadar so temperature nižje. 

Suhozidi imajo špranje, med katerimi se modrasi lahko skrijejo pred plenilci in močno pripeko sonca, globje v njih pa tudi prezimijo. Takšen habitat je lahko dom tudi ostalim plazilcem, kot sta navadni zelenec (Lacerta viridis) in pozidna kuščarica (Podarcis muralis), ter  številnim drugim organizmom.

Picture1

Žal pa se je tekom popisov v septembru zgodil neljubi dogodek. Ravno ta habitatni tip je bil na območju Kalvarije namerno  uničen. Iz nižje abundance modrasov v septembrskem popisu na celotnem območju Kalvarije, napram popisom iz prejšnjih mesecev, sklepamo, da je bil habitat uničen z namenom odvzema modrasov iz narave. Pomembno je izpostaviti, da so bili popisi izvajani pod enakimi vremenskimi pogoji,  modrasi pa so v tem času še aktivni, kar je še dodatno poglobilo naše sume. Dogodek smo prijavili vsem pristojnim službam z namenom, da se to več ne ponovi in primerno ukrepa.

Picture2
Picture3

Od pristojnih služb, Zavoda RS za varstvo narave in Mestne občine Maribor, smo dobili pozitivni odziv in dovoljenje za obnovo suhozidov. Te smo, vedoč da predstavljajo primaren habitat modrasov in približujoče se zime, želeli čim prej obnoviti.

Tako smo se člani društva zbrali na sončen dan na koncu meseca oktobra in začeli z obnovo suhozidov. Delo ni bilo enostavno, saj so bili nekateri kamni zelo veliki in težki, nagajal pa nam je tudi nekoliko strm teren. A z veliko dobre volje nam je uspelo delo končati in degradirane suhozide obnoviti. Tako je habitat ponovno pripravljen za plazilce, na katerem bodo lovili zadnje sončne žarke in globje v njih tudi prezimili.

Z društvom si prizadevamo za večjo ozaveščenost o pomembnosti plazilcev in dvoživk. Opozoriti moramo tudi, da so vsi plazilci in dvoživke v Sloveniji zavarovani. Zato smo tekom projekta HEKAPIT izvajali tudi delavnice za širšo javnost, na katerih smo predstavljali vse splošno o plazilcih in dvoživkah. Največ pozornosti smo posvetli najmlajšim otrokom v vrtcih in šolarjem v osnovnih in srednjih šolah.

Obnovo suhozidov je sofinancirala Mestna občina Maribor.