Bober – ključna vrsta in ekološki inženir na mrtvicah reke Mure

Junija, 2019 je mesečno predavanje je za nas pripravila Martina Vida, študentka na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, z naslovom Bober – ključna vrsta in ekološki inženir na mrtvicah reke Mure. V prvem delu predavanja nam je predstavila osnovne značilnosti evropskega bobra (Castor fiber), biologijo in ekologijo te vrste. Pojasnila nam je, da je bober ključna vrsta in ekološki inženir, saj je spodoben gradnje jezov, brlogov in bobrišč, kar ima posledičen vpliv na prisotno biodiverziteto. V drugem delu pa nam je predstavila svoje terensko delo v občini Lendava, kjer bobri pojavljajo na reku Muri. Opisala nam je kako prepoznati okolje, v katerem se bober pojavlja s pomočjo sledi, ki nakazujejo prisotnost bobra na območju. S pomočjo lastnih posnetkov, ki jih je uspela posneti z metodo foto-pasti, nam je pokazale zanimive vedenjske vzorce, ki so povezani z družinskim življenjem in teritorialnostjo te zanimive vrste. Ob koncu predavanja smo spregovorili tudi o konfliktu bobra z človekom, ki povsod po Sloveniji ogroža lokalne populacije bobrov.

Foto: Tina Rojko