Splošno

Vsak, ki želi dobro opravljati svoje delo, mora velik del svojega časa preživeti v svoji pisarni. Pisarna biologov in ekologov je narava, zato nam ne preostane drugega, kot da čim več časa preživimo v njej. Tereni pri Društvu študentov naravoslovja nam omogočajo prav to in še malo več. Pod vodstvom strokovnjakov s posameznih področij se bomo (skoraj) vsak mesec podali v naravo in jo spoznavali. Poleg tematik, ki jih spoznavamo na obveznih terenskih dnevih, je še mnogo tistih, ki ostanejo neraziskane. Te so rezervirane za nas in skrivajo nešteto zanimivih stvari, ki samo čakajo, da jih odkrijemo.

Pri organizaciji terenskih dni upoštevamo tudi želje naših članov. Pišite nam na naslov drustvo.dsn@gmail.com, če imate posebne želje in predloge za izvedbo terenov.

Terenov se lahko udeležijo vsi, ki jih tematika zanima. Članstvo je pogoj samo za terene z omejenim številom udeležencev. Podrobnejše informacije za vsak teren bodo objavljene 10 dni prej na oglasni deski pred društveno sobo, na oglasni deski oddelka za biologijo, na naši spletni in Facebook strani ter na naši e-mail listi.

Naslovna fotografija: Eva Horvat

Theme by Anders Norén