Splošno

BERT (Biološko-ekološki raziskovalni tabor)

Organizacija raziskovalnih taborov je ena osrednjih aktivnosti Društva študentov naravoslovja. Tabor je odlična priložnost za poglobitev pridobljenega znanja v času študija, spoznavanje dela terenskih biologov in ekologov ter podrobnejšo seznanitev z biodiverziteto in ekologijo različnih skupin organizmov. Večdnevno raziskovanje poteka v sproščenem vzdušju, omogoča dragoceno izmenjavo izkušenj in druženje, za kar nam v študijskem obdobju pogosto zmanjkuje časa.
Pridobljeni rezultati našega dela so predstavljeni na predavanjih in strokovnih srečanjih. Redno so objavljeni tudi v različni strokovni in poljudni literaturi in tako javno dostopni. Podatki, pridobljeni tekom tabora, so uporabni pri inventarizaciji favne in flore, na razpolago so domačim in tujim raziskovalcem. Pomen našega dela se odraža v večji naravovarstveni ozaveščenosti lokalnega prebivalstva, krepi tudi pripadnost biološki stroki. Na taboru sodelujejo študentje agronomije, biologije, ekologije, gozdarstva in sorodnih ved, ter tudi vsi drugi, ki jih zanima to področje. Udeleženci so tudi tuji študentje, ki jih vedno zvova pritegne lepota in  velika pestrost naše majhne dežele.

Lokacija tabora se z leti spreminja, kar nam omogoča skupno spoznavanje biodiverzitete in  naravnih lepot Slovenije. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Theme by Anders Norén