Društvo je nastalo avgusta 2014 in že mesec po nastanku imelo veliko število članov. Glavni akterji društva smo že v času nastanka društva imeli veliko idej, strinjali pa smo se, da bo prvi društveni dogodek družaben in zabaven. Organizirali smo kostanjev piknik, ki smo ga poimenovali »Prvi tradicionalni kostanjev piknik«. S tem smo želeli sporočiti, da bo kostanjev piknik vsako leto v našem načrtu.
Zbrali smo se 12. novembra ob 17. uri na travniku pred študentskimi domovi poleg naše fakultete. Povabili smo vse dotedanje člane oziroma vse, ki imajo radi kostanje. Ob toplem čaju in dobrih kostanjih smo se veliko pogovarjali o poteku nastanka društva, se med sabo spoznavali in družili. Tekom piknika smo tudi pridobili nekaj novih članov.

IMG_6453

Foto: Nino Kirbiš

Naslovna fotografija: Nola Obersnel