Splošno

Naše društvo se od samega začetka svojega obstoja zavzema za izvajanje naravovarstvenih projektov. Pri tem se želimo lotiti najrazličnejših tematik in pomagati na vseh področjih varstva narave, ki našo pomoč potrebujejo. Izvajamo vse od popisov vrst, prenašanja dvoživk, gradnje gnezdilnic, čistilnih akcij…in vse mogoče druge oblike aktivnega naravovarstva, v kolikor nam dopuščajo finance in razpoložljiva prostovoljna sila. Že izvedeni ali šele v načrtih, so predvsem delovne akcije na območju Maribora, saj tudi večji delež našega članstva prihaja od tod.  Z večanjem članstva pa načrtujemo tudi širjenje območja našega vpliva. Aktivno se udeležujemo tudi pri delovnih akcijah drugih društev in vsesplošno promoviramo in podpiramo naravovarstveno dejavnost in trajnostni razvoj v Sloveniji.

Naslovna fotografija: Brina Puntar

Theme by Anders Norén