Društvo študentov naravoslovja vas vabi na predavanje o velikem hrčku (Cricetus cricetus). Predaval nam bo prof. dr. Boris Kryštufek, redni profesor s področja zoologije, muzejski svetnik in vodja Kustodiata za vretenčarje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije ter največji strokovnjak za male kopenske sesalce na območju Palearktike. Predavatelj nam bo predstavil biologijo in ekologijo vrste, njeno stanje v preteklosti in načrte za upravljanje v prihodnosti. Predavanje bo v sredo, 28. 11. 2018, ob 17:00, v predavalnici 0.4 Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru.

LEPO VABLJENI!

Avtorica fotografije: Martina Gebert