Splošno

Biologija je tako široka znanstvena veda, da vsega kar nas zanima ni mogoče slišati na rednih predavanjih. Tudi prebiranje znanstvenih knjig in revij je včasih suhoparno in zahtevno. V Društvu študentov naravoslovja smo se zato odločili organizirati občasna dodatna predavanja o temah, ki v času študija ostanejo nepojasnjene. Največkrat bodo predavanja v povezavi s terenom. Naša ideja je, da na predavanjih najprej poslušamo teoretični del tematike, nato na terenu vidimo in občutimo še praktični del. Če si pred predavanjem in terenom še kaj samostojno preberemo, bomo uporabili vse faze učenja in obravnavana tematika nam bo stežka pobegnila iz spomina.

Zanimajo nas tudi VAŠE želje, VAŠI predlogi in VAŠA vprašanja, da bodo naša dodatna predavanja kar se da zanimiva in aktualna. Pišite, predlagajte, povejte nam kaj želite slišati VI, MI pa se bomo v okviru naših zmožnosti potrudili uresničiti čim več vaših želja. Vašim željam in predlogom bomo prisluhnili na naslovu drustvo.dsn@gmail.com.

Na predavanjih ste dobrodošli tako člani kot tudi nečlani našega društva. Vabilo na predavanje bo objavljeno 10 dni prej na oglasni deski pred društveno sobo, na oglasni deski oddelka za biologijo, na naši spletni in Facebook strani ter na naši e-mail listi.

 

Naslovna fotografija: Marcel Žnidarič

Theme by Anders Norén