Drage članice in člani!

Vabimo vas, da se udeležite rednega občnega zbora Društva študentov naravoslovja, ki bo v sredo  14. 3. 2018 ob 18. uri v predavalnici 0.80 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Dnevni red občnega zbora:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja) in sklepčnost skupščine
  4. Letno finančno in delovno poročilo za 2017
  5. Poročilo nadzornega odbora
  6. Finančni in delovni načrt za leto 2018
  7. Beseda članov
  8. Razno

Vabljeni!

Neja Trontel,
predsednica Društva študentov naravoslovja