SORODNE ORGANIZACIJE

Botanično društvo Slovenije

Dinaricum

DPRS – društvo za preučevanje rib Slovenije

Društvo študentov biologije

Društvo študentov gozdarstva

Društvo varstvenih biologov

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Gobarsko društvo Ptuj

Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica

Komisija za varstvo gorske narave {Planinska zveza Slovenije}

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce

Prirodoslovno društvo Slovenije

Slovenske orhideje – društvo Nigritella

Slovensko društvo za preučevanje in varstvo netopirjev

Slovensko entomološko društvo Štefana Michelija

Slovensko odonatološko društvo

Theme by Anders Norén