O DRUŠTVU

Društvo Študentov Naravoslovja je neprofitna nevladna organizacija, ki povezuje študente naravoslovnih smeri, natančneje študente biologije, ekologije z naravovarstvom in ostalih naravoslovnih smeri Fakultete za naravoslovje in matematiko, Univerze v Mariboru pa tudi drugih. Združila nas je želja po večjem številu terenskih aktivnosti in strokovnih predavanj iz naravoslovnih tematik, zanimanje za reševanje biodiverzitetne krize, naravovarstvo, širjenje znanja in izkušenj ter seveda želja po druženju.

Društvo spodbuja študijske, obštudijske in raziskovalne dejavnosti študentov. Sodeluje s strokovnjaki iz različnih področij s pomočjo katerih tudi organizira različna strokovna izobraževanja, predavanja, projekte, družabne in športne aktivnosti, znanstveno-raziskovalne dejavnosti, strokovne ekskurzije, terenska dela in tabore in tako prispeva h kvalitetnejšemu znanju in razvoju naravoslovnih smeri.

Veseli smo vseh članov, ki jih zanimajo tematike s katerimi se ukvarjamo pa naj bodo to starejši ali mlajši občani, tujci ali ljudje iz drugih strok.

Vse, ki ste željni sodelovanja, novega znanja in imate radi prijetno družbo prijazno vabimo, da se nam pridružite!

Udeležba na vseh dogodkih društva  je na lastno odgovornost.

Theme by Anders Norén