Študentje Fakultete za naravoslovje in matematiko bomo v torek, 13. 3. izpustili rehabilitiranega kragulja – Accipiter gentilis. Dobimo se na parkirišču pred Mariborskim otokom, ob 13:00.
Sodelovali bomo študentje različnih programov oddelka za Biologijo FNM, ki obiskujemo predmet Varstvena biologija sesalcev in ptic, katerega nosilec predmeta je prof. dr. Franc Janžekovič.
Številni smo tudi člani DŠN.

V Sloveniji je kragulj pogosta vrsta in gnezdilka gozdov presvetljenih z jasami, močvirji in kolovozi. Te presvetlitve mu olajšajo lov in dostop do gnezda. Gnezdo si običajno splete v krošnji košate bukve in ga lahko uporablja več let zapored ter ga hkrati dograjuje.
Od bližnjega sorodnika skobca se loči predvsem po tem, da je večji in zato tudi lovi večji plen, kar zmanjšuje tekmovalnost med njima. V preteklosti so ga lovili tako lovci kot rejci kokoši, vendar pa si je populacija po prepovedi lova počasi opomogla. Danes je razširjen po vsej Evropi in zahodni Aziji.

Kragulj je bil poškodovan in pripeljan dr. Zlatku Golobu, veterinarju, ki je kragulja tudi oskrbel. Več o poškodbi in zdravljenju pa bo na dan izpustitve povedal še dr. Golob.

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji narave, da se nam pridružite ob tej posebni priložnosti, s katero se zagotovo ne srečamo vsak dan!

Avtor naslovne fotografije: Leon Kebe