V času epidemije ostanite zdravi #ostanidoma

PROJEKT HEKAPIT

Društvo študentov naravoslovja si, od svoje ustanovitve leta 2014, prizadeva študentom ponuditi različne prostočasne aktivnosti, ki nadgrajujejo znanje pridobljeno tekom študijskega procesa, hkrati pa omogočajo pridobivanje dragocenih izkušenj, kot tudi druženje mladih s podobnimi interesi.

Ker si večina študentov naravoslovnih smeri želi več praktičnega terenskega dela, smo se v letu 2020 odločili za prijavo projekta, skozi katerega, bi sodelujoči pridobili nepogrešljive terenske izkušnje, kot tudi reference aktivnega dela na naravovarstvenem projektu. Ideja o vsebini projekta izhaja iz želje po poglobitvi znanja na področju herpetologije, s katero se ukvarjamo že nekaj let v sklopu akcije ˝Pomagajmo dvoživkam˝, ki jo v sodelovanju z Mestno občino Maribor že nekaj let uspešno vršimo na območju Treh ribnikov v Mariboru. Tako je nastal projekt Herpetologija na območju Klavarije, Piramide in Treh ribnikov (HEKAPIT). Tekom projekta smo raziskovali herpetofavno, t.i. dvoživke in plazilce, na območju Kalvarije, Piramide in Treh ribnikov. Od aprila do septembra smo na izbranih območjih izvajali sistematične popise, s katerimi smo želeli čim bolje raziskati populacijo herpetofavne na ciljnem območju. Ob terenskem delu, pa je bila naša pomembna vizija tudi prispevati k boljšemu poznavanju, prepoznavanju ter ozaveščenosti širše javnosti tako o naših domorodnih, kot tudi tujerodnih vrstah herpetofavne na tem območju, ter o njihovi pomembni vlogi v ekosistemu. Skozi številne delavnice, predavanja in druge dogodke smo uspešno sodelovali z vsemi generacijami občanov. Največ časa pa smo namenili najmlajšim v vrtcih in mladim v osnovnih ter srednjih šolah.

KALVARIJA

VEČ

PIRAMIDA

VEČ

TRIJE RIBNIKI

VEČ

DELAVNICE

Eden od zadanih ciljev projekta je bila izvedba poučnih delavnic, kjer smo širši javnosti predstavili vsebino projekta. Izvedba je bila zaradi pandemije COVID-19 precej otežena. Kljub temu smo v mesecu septembru in oktobru izvedli delavnice za približno 530 otrok, ter tako zajeli veliko vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Mestni občini Maribor. V okviru tedna otrok smo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine imeli stojnico na Glavnem trgu in hkrati izvedli delavnico na Mariborskem otoku. Na delavnicah smo predstavili kraljevega pitona, navadno krastačo in želvo grško kornjačo. Pokazali smo 3D model okostja žabe in kače, skupaj z otroci pa smo sestavljali tudi origamije v obliki žabe. Pri najmlajših smo opazili veliko zanimanja in poguma pri rokovanju z živalmi. Skupaj s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije smo organizirali dogodek Vse živo v Stražunu, kjer smo se skupaj s Slovenskim odonatološkim društvom osredotočili na živalstvo vodnih habitatov. Delavnice smo izvedli v 18 skupinah v 5 različnih vrtcih, v 5 skupinah na 3 osnovnih šolah in v 7 skupinah na 3 srednjih šolah.

ZBORNIK

V okviru projekta je nastal tudi zbornik. Prenesete si ga lahko tukaj.

Projekt je sofinanciran s strani Mestne občine Maribor