Člani Društva študentov naravoslovja smo se v začetku letošnjega leta odločili organizirati akcijo prenašanja dvoživk ob Slivniških ribnikih. Na tej lokaciji namreč pod avtomobilskimi kolesi vsako pomlad konča veliko dvoživk, predvsem žab. Žabe v našem okolju so za človeka zelo koristne. Z njihovim ohranjanjem varujemo naravo, ekosisteme in s tem tudi nas same. Vse dvoživke so v Sloveniji zakonsko zavarovane, k varovanju določenih vrst nas zavezuje tudi mednarodna zakonodaja.

Žabe predstavljajo pomemben vir hrane mnogim živalim kot so kače, sove, štorklje, čaplje, ujede, lisice, ribe, vidre in podlasice. Na naših vrtovih so zelo koristne , saj se prehranjujejo z velikimi količinami žuželk, njihovimi ličinkami in polži.

Lokacija ob Slivniških ribnikih sicer ni tipična za akcijo prenašanja. Prenašanje pride v poštev kadar cesta poteka med prezimovališčem (gozdom) in mrestiščem (jezero, ribnik, mlaka). Slivniški ribniki – mrestišče pa se nahajajo na isti strani ceste kot gozd – prezimovališče. Povozi živali so se dogajali zaradi neposredne bližine ceste ob ribnikih, najverjetneje takrat, ko so dvoživke iskale pot nazaj v gozd po mrestenju. V Društvu DŠN smo se zato odločili postaviti začasno zaščitno ograjo med ribniki in cesto ter na tak način dvoživkam onemogočiti dostop do ceste. Ograjo smo izdelali in postavili 10. marca 2015 ter jo nato redno pregledovali do 13. aprila 2015, ko smo jo pospravili. V tem času smo opazili nekaj manj kot 100 žab, predvsem krastač, nekaj je bilo tudi predstavnikov rjavih žab. Ugotovili smo, da je ograja služila svojemu namenu, saj je žabe, ki so prilezle iz ribnika, varno usmerjala nazaj v gozd. Veselimo se že prihodnjega leta!

IMG_2146

Foto: Eva Horvat

Naslovna fotografija: Brina Puntar