Društvo študentov naravoslovaja vas vabi na predavanje z naslovom Bober – ključna vrsta in ekološki inženir na mrtvicah reke Mure. Bober je teritorialna žival, ki s svojo aktivnostjo, kot je podiranje dreves in gradnja jezov ter bobrišč, vpliva na značaj rek, potokov in bližnjih zemljišč, s čimer ohranja pestrost in obstoj številnih rastlinskih in živalskih vrst. Bober je v Sloveniji zavarovana vrsta, s katero so v konfliktu številni lastniki obrežnih zemljišč, ki v njem vidijo le škodljivca in nobene koristi od sobivanja s tem ekološkim inženirjem. Podrobneje bo o bobru, njegovi biologiji in ekologiji ter načinu monitoringa spregovorila Martina Vida. Predavanje bo potekalo v sredo, 12. 6. 2019, ob 17:00, v predavalnici 0.4 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Na to tematiko bo organiziran tudi teren. O podrobnostih izvedbe se bomo dogovorili na samem predavanju, kjer bomo tudi zbirali prijave za terensko delo.

Vabljeni!

Avtorica fotografije: Martina Vida